De paperclips

Effect

Twee losse paperclips zijn plotseling aan elkaar gehaakt.

Voorbereiding

Neem 2 paperclips en een bankbiljet

Vertoning

Vouw het bankbiljet zoals aangegeven in afbeelding 1. Één paperclip wordt vast gemaakt aan het achterste en middelste deel van het bankbiljet. De andere paperclip wordt vastgemaakt aan het voorste en het middelste deel. Trek nu het bankbiljet uit elkaar in de richting van de pijlen. De beide paperclips haken nu in elkaar.