De mysterieuze servertjes

Effect

Twee witte en één rood papieren servetje worden opgerold. Na een magisch gebaar worden ze weer uitgerold en blijken de servetjes van plaats gewisseld te zijn.

Voorbereiding

Neem drie servetjes, waarvan één met afwijkende kleur. Het kunnen ook drie stukjes gekleurd papier zijn.

goocheltruc met servet

Vertoning

Leg de servetjes op elkaar op tafel, maar zó, dat de naar u toe gekeerde punt van het onderste servetje dichter bij u is dan de punt van het middelste. De punt van het bovenste servetje is het verst van u vandaan. Het gekleurde servetje ligt onderop. Rol de servetjes op tot ze één rolletje vormen. Als de servetjes opgerold worden zal eerst de achterste punt van het onderste servetje te voorschijn komen, dan de achterste punt van het middelste. Stop! Verder moet u niet gaan. Want als u nu de servetjes terugrolt ligt het servetje met de afwijkende kleur in het midden.